Супервізори

Як супервізор я можу запропонувати допомогу з удосконалення знань та навичок:

• з проведення тестування/мультитестування швидкими тестами, дотестового та післятестового консультування на ВІЛ/гепатит/сифіліс

• з питань законодавства в сфері ВІЛ-інфекції

• з питань профілактики вірусного гепатиту В та С

• з питань індексного тестування

• з питань стигми, самостигми та дискримінації клієнтів

• з питань формування прихильності до лікування ВІЛ, ТБ

• з питань доконтактної профілактики

• з питань постконтактної профілактики

Детальніше

Як супервізор я можу запропонувати:

Підтримку менеджерів у складних ситуаціях роботи з командами, допомогу у розвитку команд

Як підтримати клієнтів під час епідемії COVID 19

• Професійну та психологічну підтримку, допомогу в пошуку натхнення для роботи.

• Як пояснити складні речі простою мовою. Наприклад, розповісти пацієнту про його захворювання без поглиблення у медичні терміни і деталі.

• Розвиток навичок ефективної взаємодії в емоційно складних ситуаціях з пацієнтами, клієнтами, колегами.

• Як працювати з опором клієнта.

Мотиваційне інтерв'ю

Профілактика професійного вигорання

Детальніше

Як супервізор я можу запропонувати

• Професійну підтримку та інформаційну допомогу на теми: організація надання медико-соціальних послуг в сфері громадського здоров'я; професійне вигорання: профілактика і допомога; надання послуг з консультування та тестування на ВІЛ; особливості консультування та мотивування представників уразливих груп (наркозалежних, секс працівників, засуджених, підлітків); сучасні підходи до замісної підтримувальної терапії.

• Організаційне консультування щодо ефективного менеджменту в сфері громадського здоров'я і неурядовому секторі.

• Обговорення та пошук оптимальних моделей ефективної взаємодії державних лікувальних закладів і неурядових організацій у роботі з загальним населенням і уразливими групами.

• Сталий розвиток неприбуткової організації, ефективне використання ресурсів.

Детальніше

Як супервізор я можу запропонувати:

• Профілактику професійного вигорання.

• Як знайти вихід зі складних конфліктних ситуацій в колективі.

• Допомогу у роботі зі «складними» клієнтами.

• Психологічну підтримку емоційного стану.

• Яким правильно надавати психологічну допомогу залежним в складних життєвих ситуаціях.

Детальніше

Як супервізор я можу запропонувати:

• Рекомендації щодо роботи в умовах пандемії коронавірусної інфекції.

• Яким чином покращити якість консультування та тестування на ВІЛ-інфекцію за ініціативою медичних працівників.

• Рекомендації щодо розробки маршруту пацієнта та формування прихильності до лікування.

• Обговорити як ефективно взаємодіяти зі «складними» пацієнтами.

• Розглянути методи залучення до тестування партнерів ВІЛ+ пацієнтів.

• Шляхи здійснення профілактики синдрому професійного вигорання.

Детальніше

Як супервізор я можу запропонувати:

• Отримати інформацію про особливості роботи в умовах карантину.

• Як збудувати відкрите ефективне спілкуванні між Вами та клієнтом.

• Як мотивувати пацієнта до початку лікування доступними та зрозумілими словами.

• Як налагоджувати ефективну взаємодію між працівниками НУО та медичних установ.

• Як отримати якісний супровід у процесі розкриття статусу близькому оточенню.

• Що важливо знати задля якісного проведення до та після тестового консультування.

• Відпрацювати механізми взаємодії задля комфортного перебування у робочому колективі.

• Дізнатися про супровід «складних» пацієнтів, клієнтів.

• Отримати емоційну підтримку.

Детальніше

В супервізії я можу вам запропонувати:

• Як мотивувати пацієнта до початку лікування доступними та зрозумілими словами.

• Допомогу у вирішенні питань переадресації пацієнтів.

• Як формувати прихильність до прийому АРВ-терапії у «складних» пацієнтів.

• Інформацію про вагітність та АРВ препарати.

Детальніше

В супервізії я можу запропонувати:

Мотиваційне інтерв'ю

• Профілактику професійного вигорання. Психологічну допомогу для зменшення фізичного та емоційного виснаження внаслідок перевантаження та впливу стресів.

• Інформаційну підтримку у консультуванні та тестуванні на ВІЛ; з питань прийняття ВІЛ-статусу; з питань надання інформації у розкритті ВІЛ-статусу близькому оточенню; з питань взаємодії зі складними пацієнтами.

• Особливості консультування дискордантних пар.

• Як залучити до тестування партнерів ВІЛ-позитивних людей.

• Інформацію про вагітність та АРВ препарати.

• Формування прихильності до прийому АРВ-препаратів.

• Робота з усвідомлення стигматизації та зниження проявів стигматизації по відношенню до клієнтів.

Детальніше

Як супервізор я можу запропонувати:

1. Як зменшити негативні аспекти самоізоляції.

2. Удосконалення мотиваційного інтерв*ю.

3. Допомогу в засвоєнні навичок консультування клієнтів при тестуванні на ВІЛ-інфекцію.

4. Алгоритм дій при позитивному результаті тесту на ВІЛ-інфекцію.

5. Допомогу у вирішенні конфліктів, які виникають в процесі взаємодії з пацієнтами/клієнтами чи з колегами.

6. Освоїти навички профілактики професійного вигоряння.

7. Як знаходити підстави для оптимізму в житті та роботі.

Детальніше

В супервізії я можу запропонувати:

• Як знизити рівень психологічної напруги, викликаний вимушеною ізоляцією?

• Як ефективно взаємодіяти з колегами, клієнтами, пацієнтами?

• Що робити, коли Ви залучені до конфлікту?

• Що робити, коли Ви стикаєтеся зі стигмою та дискримінацією по відношенню до ВІЛ-позитивних?

• Інформацію за темами: мотиваційне інтерв'ю, скринінг, швидкі інтервенції, тестування на ВІЛ.

• Як результативно працювати з представниками вразливих груп: ув'язненими, секс працівниками, споживачами наркотиків, з питань профілактики та раннього виявлення ВІЛ.

Детальніше