Супервізори

Як супервізор я можу запропонувати:

• Допомогу в роботі зі "складними" клієнтами / пацієнтами.

• Знання та навички розвитку та підтримки мотивації до змін у клієнтів / пацієнтів.

• Підтримку професійної мотивації та інтересу до роботи фахівців.

• Допомогу в роботі з проблемами залежної поведінки, з сім'ями, у подоланні конфліктів, у кризових ситуаціях тощо.

• Профілактику та подолання професійного "вигорання" (психологам, лікарям, соціальним працівникам, медсестрам).

• Розвиток ресурсів професійної діяльності (мотивації, інтересу, творчості) та навичок ефективних комунікацій.

• Гнучкий графік роботи та двомовність - телефонуйте, пишіть і ми знайдемо оптимальний час для супервізії.

Детальніше

Як супервізор я можу запропонувати:

• допомогу в роботі зі "складними" випадками клієнтів/пацієнтів;

• навички мотиваційного інтерв’ю у консультуванні клієнта; роботу із мотивацією до змін та зменшення опору клієнта;

• консультування клієнтів з питань залучення їх партнерів до тестування на ВІЛ;

• підходи до побудови партнерських стосунків з медичним персоналом закладів охорони здоров’я – секрети порозуміння;

• консультування клієнтів з питань розкриття власного ВІЛ-статусу партнерам;

• підготовку дитини та її оточення до повідомлення про її ВІЛ-статус/ВІЛ-статус батьків/братів/сестер;

• основи консультування та роботи із ВІЛ-позитивними підлітками;

• основи захисту прав пацієнтів ВІЛ+ на медичну допомогу в закладах охорони здоров’я;

• основи захисту прав дитини на лікування АРТ у випадках коли це право обмежується батьками чи опікунами;

• професійну та психологічну підтримку.

Детальніше

Як супервізор я можу запропонувати:

Підтримку менеджерів у складних ситуаціях роботи з командами, допомогу у розвитку команд

Як підтримати клієнтів під час епідемії COVID 19

• Професійну та психологічну підтримку, допомогу в пошуку натхнення для роботи.

• Як пояснити складні речі простою мовою. Наприклад, розповісти пацієнту про його захворювання без поглиблення у медичні терміни і деталі.

• Розвиток навичок ефективної взаємодії в емоційно складних ситуаціях з пацієнтами, клієнтами, колегами.

• Як працювати з опором клієнта.

Детальніше

Як супервізор я можу запропонувати

• Професійну підтримку та інформаційну допомогу на теми: організація надання медико-соціальних послуг в сфері громадського здоров'я; професійне вигорання: профілактика і допомога; надання послуг з консультування та тестування на ВІЛ; особливості консультування та мотивування представників уразливих груп (наркозалежних, секс працівників, засуджених, підлітків); сучасні підходи до замісної підтримувальної терапії.

• Організаційне консультування щодо ефективного менеджменту в сфері громадського здоров'я і неурядовому секторі.

• Обговорення та пошук оптимальних моделей ефективної взаємодії державних лікувальних закладів і неурядових організацій у роботі з загальним населенням і уразливими групами.

• Сталий розвиток неприбуткової організації, ефективне використання ресурсів.

Детальніше

Як супервізор я можу запропонувати:

• Профілактику професійного вигорання.

• Як знайти вихід зі складних конфліктних ситуацій в колективі.

• Допомогу у роботі зі «складними» клієнтами.

• Психологічну підтримку емоційного стану.

• Яким правильно надавати психологічну допомогу залежним в складних життєвих ситуаціях.

Детальніше

Як супервізор я можу запропонувати:

• Рекомендації щодо роботи в умовах пандемії коронавірусної інфекції.

• Яким чином покращити якість консультування та тестування на ВІЛ-інфекцію за ініціативою медичних працівників.

• Рекомендації щодо розробки маршруту пацієнта та формування прихильності до лікування.

• Обговорити як ефективно взаємодіяти зі «складними» пацієнтами.

• Розглянути методи залучення до тестування партнерів ВІЛ+ пацієнтів.

• Шляхи здійснення профілактики синдрому професійного вигорання.

Детальніше

Як супервізор я можу запропонувати :

• Як запобігти виникненню професійного вигорання або надати рекомендації щодо зниження рівня професійного вигорання.

• Навчитися будувати продуктивні стосунки з колегами та клієнтами без порушення особистих кордонів.

• Як зміцнити Вашу професійну ідентичність та віднайти власні сильні сторони, на які можна спиратися в роботі.

• Як продуктивно вирішувати конфлікти.

• Розвинути навички роботи з опором клієнта.

• Поглибити знання у темах ВІЛ/ІПСШ, репродуктивного здоров'я, тестування на ВІЛ, особливостей впливу різних психоактивних речовин на психіку людини, алгоритму супроводу клієнта, залучення статевого партнера клієнта до тестування.

• Покращити навички кризового консультування.

• Розвинути навички ефективного реагування на різні емоційні прояви клієнтів.

• Обговорити особливості роботи з різними групами клієнтів (ЛГБТ, підлітки, секс-працівники, СІН).

Детальніше

Як супервізор я можу запропонувати:

• Отримати інформацію про особливості роботи в умовах карантину.

• Як збудувати відкрите ефективне спілкуванні між Вами та клієнтом.

• Як мотивувати пацієнта до початку лікування доступними та зрозумілими словами.

• Як налагоджувати ефективну взаємодію між працівниками НУО та медичних установ.

• Як отримати якісний супровід у процесі розкриття статусу близькому оточенню.

• Що важливо знати задля якісного проведення до та після тестового консультування.

• Відпрацювати механізми взаємодії задля комфортного перебування у робочому колективі.

• Дізнатися про супровід «складних» пацієнтів, клієнтів.

• Отримати емоційну підтримку.

Детальніше

В супервізії я можу запропонувати:

Інформаційну підтримку з тем: ВІЛ-інфекція, гепатити, проведення дотестового та післятестового консультування.

Як мотивувати клієнта залучити партнера до обстеження на ВІЛ.

Як мотивувати клієнта розкрити ВІЛ–позитивний статус партнеру.

Як налагодити ефективні механізми переадресації клієнтів.

Психологічну підтримку консультанта, пошук ресурсів для профілактики емоційного вигорання та підвищення ефективності роботи.

Детальніше

В супервізії я можу вам запропонувати:

• Як мотивувати пацієнта до початку лікування доступними та зрозумілими словами.

• Допомогу у вирішенні питань переадресації пацієнтів.

• Як формувати прихильність до прийому АРВ-терапії у «складних» пацієнтів.

• Інформацію про вагітність та АРВ препарати.

Детальніше

Як супервізор я можу запропонувати:

Як надати консультацію з питань психосоціального супроводу ЛЖВ.

Допомогу для покращення якості до та після тестового консультування.

Навчити мотивувати партнерів до проходження тесту на ВІЛ.

Допомогу у вирішенні питань переадресації пацієнтів.

Обговорити питання формування прихильності до лікування.

Обговорення особливостей роботи з групами ризику.

Детальніше

В супервізії я можу запропонувати:

• Профілактику професійного вигорання. Психологічну допомогу для зменшення фізичного та емоційного виснаження внаслідок перевантаження та впливу стресів.

• Інформаційну підтримку у консультуванні та тестуванні на ВІЛ; з питань прийняття ВІЛ-статусу; з питань надання інформації у розкритті ВІЛ-статусу близькому оточенню; з питань взаємодії зі складними пацієнтами.

• Особливості консультування дискордантних пар.

• Як залучити до тестування партнерів ВІЛ-позитивних людей.

• Інформацію про вагітність та АРВ препарати.

• Формування прихильності до прийому АРВ-препаратів.

• Робота з усвідомлення стигматизації та зниження проявів стигматизації по відношенню до клієнтів.

Детальніше

Як супервізор я можу запропонувати:

1. Як зменшити негативні аспекти самоізоляції.

2. Допомогу в засвоєнні навичок консультування клієнтів при тестуванні на ВІЛ-інфекцію.

3. Алгоритм дій при позитивному результаті тесту на ВІЛ-інфекцію.

4. Допомогу у вирішенні конфліктів, які виникають в процесі взаємодії з пацієнтами/клієнтами чи з колегами.

5. Освоїти навички профілактики професійного вигоряння.

6. Як знаходити підстави для оптимізму в житті та роботі.

Детальніше

В супервізії я можу запропонувати:

• Як знизити рівень психологічної напруги, викликаний вимушеною ізоляцією?

• Як ефективно взаємодіяти з колегами, клієнтами, пацієнтами?

• Що робити, коли Ви залучені до конфлікту?

• Що робити, коли Ви стикаєтеся зі стигмою та дискримінацією по відношенню до ВІЛ-позитивних?

• Інформацію за темами: мотиваційне інтерв'ю, скринінг, швидкі інтервенції, тестування на ВІЛ.

• Як результативно працювати з представниками вразливих груп: ув'язненими, секс працівниками, споживачами наркотиків, з питань профілактики та раннього виявлення ВІЛ.

Детальніше