Супервізори

Як супервізор я можу запропонувати:

• допомогу в роботі зі "складними" випадками клієнтів/пацієнтів;

• навички мотиваційного інтерв’ю у консультуванні клієнта; роботу із мотивацією до змін та зменшення опору клієнта;

• консультування клієнтів з питань залучення їх партнерів до тестування на ВІЛ;

• підходи до побудови партнерських стосунків з медичним персоналом закладів охорони здоров’я – секрети порозуміння;

• консультування клієнтів з питань розкриття власного ВІЛ-статусу партнерам;

• підготовку дитини та її оточення до повідомлення про її ВІЛ-статус/ВІЛ-статус батьків/братів/сестер;

• основи консультування та роботи із ВІЛ-позитивними підлітками;

• основи захисту прав пацієнтів ВІЛ+ на медичну допомогу в закладах охорони здоров’я;

• основи захисту прав дитини на лікування АРТ у випадках коли це право обмежується батьками чи опікунами;

• професійну та психологічну підтримку.

Детальніше

Як супервізор я можу запропонувати:

Підтримку менеджерів у складних ситуаціях роботи з командами, допомогу у розвитку команд

Як підтримати клієнтів під час епідемії COVID 19

• Професійну та психологічну підтримку, допомогу в пошуку натхнення для роботи.

• Як пояснити складні речі простою мовою. Наприклад, розповісти пацієнту про його захворювання без поглиблення у медичні терміни і деталі.

• Розвиток навичок ефективної взаємодії в емоційно складних ситуаціях з пацієнтами, клієнтами, колегами.

• Як працювати з опором клієнта.

Детальніше

Як супервізор я можу запропонувати

• Професійну підтримку та інформаційну допомогу на теми: організація надання медико-соціальних послуг в сфері громадського здоров'я; професійне вигорання: профілактика і допомога; надання послуг з консультування та тестування на ВІЛ; особливості консультування та мотивування представників уразливих груп (наркозалежних, секс працівників, засуджених, підлітків); сучасні підходи до замісної підтримувальної терапії.

• Організаційне консультування щодо ефективного менеджменту в сфері громадського здоров'я і неурядовому секторі.

• Обговорення та пошук оптимальних моделей ефективної взаємодії державних лікувальних закладів і неурядових організацій у роботі з загальним населенням і уразливими групами.

• Сталий розвиток неприбуткової організації, ефективне використання ресурсів.

Детальніше

Як супервізор я можу запропонувати:

• Профілактику професійного вигорання.

• Як знайти вихід зі складних конфліктних ситуацій в колективі.

• Допомогу у роботі зі «складними» клієнтами.

• Психологічну підтримку емоційного стану.

• Яким правильно надавати психологічну допомогу залежним в складних життєвих ситуаціях.

Детальніше

Як супервізор я можу запропонувати:

• Рекомендації щодо роботи в умовах пандемії коронавірусної інфекції.

• Яким чином покращити якість консультування та тестування на ВІЛ-інфекцію за ініціативою медичних працівників.

• Рекомендації щодо розробки маршруту пацієнта та формування прихильності до лікування.

• Обговорити як ефективно взаємодіяти зі «складними» пацієнтами.

• Розглянути методи залучення до тестування партнерів ВІЛ+ пацієнтів.

• Шляхи здійснення профілактики синдрому професійного вигорання.

Детальніше

Як супервізор я можу запропонувати :

• Як запобігти виникненню професійного вигорання або надати рекомендації щодо зниження рівня професійного вигорання.

• Навчитися будувати продуктивні стосунки з колегами та клієнтами без порушення особистих кордонів.

• Як зміцнити Вашу професійну ідентичність та віднайти власні сильні сторони, на які можна спиратися в роботі.

• Як продуктивно вирішувати конфлікти.

• Розвинути навички роботи з опором клієнта.

• Поглибити знання у темах ВІЛ/ІПСШ, репродуктивного здоров'я, тестування на ВІЛ, особливостей впливу різних психоактивних речовин на психіку людини, алгоритму супроводу клієнта, залучення статевого партнера клієнта до тестування.

• Покращити навички кризового консультування.

• Розвинути навички ефективного реагування на різні емоційні прояви клієнтів.

• Обговорити особливості роботи з різними групами клієнтів (ЛГБТ, підлітки, секс-працівники, СІН).

Детальніше

Як супервізор я можу запропонувати:

• Допомогу і підтримку в питаннях проведення дотестового та післятестового консультування на ВІЛ-інфекцію.

• Розширити знання та навички щодо важливих моментів в консультуванні клієнтів/пацієнтів, які мають різні емоційні стани (ворожо налаштовані, що переживають тривожність і страх, з почуттям провини тощо).

• Отримати інформацію з питань соціально-психологічної адаптації клієнтів/пацієнтів з ВІЛ.

• Профілактику професійного вигорання та ефективного подолання стресу на робочому місці.

Детальніше

Як супервізор я можу запропонувати:

• Отримати інформацію про особливості роботи в умовах карантину.

• Як збудувати відкрите ефективне спілкуванні між Вами та клієнтом.

• Як мотивувати пацієнта до початку лікування доступними та зрозумілими словами.

• Як налагоджувати ефективну взаємодію між працівниками НУО та медичних установ.

• Як отримати якісний супровід у процесі розкриття статусу близькому оточенню.

• Що важливо знати задля якісного проведення до та після тестового консультування.

• Відпрацювати механізми взаємодії задля комфортного перебування у робочому колективі.

• Дізнатися про супровід «складних» пацієнтів, клієнтів.

• Отримати емоційну підтримку.

Детальніше

В супервізії я можу вам запропонувати:

• Як мотивувати пацієнта до початку лікування доступними та зрозумілими словами.

• Допомогу у вирішенні питань переадресації пацієнтів.

• Як формувати прихильність до прийому АРВ-терапії у «складних» пацієнтів.

• Інформацію про вагітність та АРВ препарати.

Детальніше

В супервізії я можу запропонувати:

• Профілактику професійного вигорання. Психологічну допомогу для зменшення фізичного та емоційного виснаження внаслідок перевантаження та впливу стресів.

• Інформаційну підтримку у консультуванні та тестуванні на ВІЛ; з питань прийняття ВІЛ-статусу; з питань надання інформації у розкритті ВІЛ-статусу близькому оточенню; з питань взаємодії зі складними пацієнтами.

• Особливості консультування дискордантних пар.

• Як залучити до тестування партнерів ВІЛ-позитивних людей.

• Інформацію про вагітність та АРВ препарати.

• Формування прихильності до прийому АРВ-препаратів.

• Робота з усвідомлення стигматизації та зниження проявів стигматизації по відношенню до клієнтів.

Детальніше

Як супервізор я можу запропонувати:

1. Як зменшити негативні аспекти самоізоляції.

2. Допомогу в засвоєнні навичок консультування клієнтів при тестуванні на ВІЛ-інфекцію.

3. Алгоритм дій при позитивному результаті тесту на ВІЛ-інфекцію.

4. Допомогу у вирішенні конфліктів, які виникають в процесі взаємодії з пацієнтами/клієнтами чи з колегами.

5. Освоїти навички профілактики професійного вигоряння.

6. Як знаходити підстави для оптимізму в житті та роботі.

Детальніше

В супервізії я можу запропонувати:

• Як знизити рівень психологічної напруги, викликаний вимушеною ізоляцією?

• Як ефективно взаємодіяти з колегами, клієнтами, пацієнтами?

• Що робити, коли Ви залучені до конфлікту?

• Що робити, коли Ви стикаєтеся зі стигмою та дискримінацією по відношенню до ВІЛ-позитивних?

• Інформацію за темами: мотиваційне інтерв'ю, скринінг, швидкі інтервенції, тестування на ВІЛ.

• Як результативно працювати з представниками вразливих груп: ув'язненими, секс працівниками, споживачами наркотиків, з питань профілактики та раннього виявлення ВІЛ.

Детальніше